История на Старобългарският Книжовен език До Възраждането

За нормални хора, имащи нужда да разпуснат :)
Аватар
LuD
The Sinner's Priest ;-]
The Sinner's Priest ;-]
Мнения: 203
Регистриран на: 10 Окт 2012, 15:44
Местоположение: Sofia
Обратна връзка:

История на Старобългарският Книжовен език До Възраждането

Непрочетено мнение от LuD »

[12:53:32] <БФБакалавЪр> 15 март 2018
[12:54:14] <БФБакалавЪр> Периода от 855-до появата на пратениците на Ростислав.
[12:54:39] koko777 ([email protected]) left #Bulgaria.
[12:54:39] koko777 ([email protected]) joined #Bulgaria.
[12:54:40] #bulgaria: mode change '+v koko777' by Gliner![email protected]
[12:54:50] <koko777> един чупи орехи на терасата си, чудя се докато си настройвам чиничта, не мога ли да изстърва френския си ключ.
[12:54:58] <БФБакалавЪр> Се нарича Предварителен етап. Кирил и Методий са готвени за Мисионери.
[12:55:05] FreeUniBG9645 (~[email protected]) joined #bulgaria.
[12:55:30] FreeUniBG9645 (~[email protected]) left irc: Client Quit
[12:55:37] <БФБакалавЪр> Етапите във формите на ранния стб.кнж.ез са както следва :
[12:55:47] <БФБакалавЪр> 1.Подготвителен
[12:55:59] <БФБакалавЪр> 885-863
[12:56:03] #bulgaria: mode change '-o LuD' by LuD!~[email protected]
[12:56:32] <БФБакалавЪр> 855 е годината на създаване на писменосста на Българите.
[12:56:37] #bulgaria: mode change '-v koko777' by Gliner![email protected]
[12:56:56] <БФБакалавЪр> 863 започва Моравската мисия...
[12:58:04] <БФБакалавЪр> Книжовният език на българите се създава в/у югоизточнобългарска диалектна основа ...говора м/у Солун и Константинопол...
[12:58:24] <БФБакалавЪр> Първоначално е само богослужебен
[12:58:45] <БФБакалавЪр> и преводна л-ра от гр ез.
[12:59:17] <БФБакалавЪр> -Книжовните норми са в процес на установяване
[12:59:22] FreeUniBG9615 (~[email protected]) left irc: Quit: Page closed
[12:59:25] FreeUniBG9212 (~[email protected]) joined #bulgaria.
[12:59:44] <БФБакалавЪр> -създавани на образци,които се преписват точно
[12:55:05] FreeUniBG9645 (~[email protected]) joined #Bulgaria.
[12:55:30] FreeUniBG9645 (~[email protected]) left irc: Client Quit
[12:55:37] <БФБакалавЪр> Етапите във формите на ранния стб.кнж.ез са както следва :
[12:55:47] <БФБакалавЪр> 1.Подготвителен
[12:55:59] <БФБакалавЪр> 885-863
[12:56:03] #bulgaria: mode change '-o LuD' by LuD!~[email protected]
[12:56:32] <БФБакалавЪр> 855 е годината на създаване на писменосста на Българите.
[12:56:37] #bulgaria: mode change '-v koko777' by Gliner![email protected]
[12:56:56] <БФБакалавЪр> 863 започва Моравската мисия...
[12:58:04] <БФБакалавЪр> Книжовният език на българите се създава в/у югоизточнобългарска диалектна основа ...говора м/у Солун и Константинопол...
[12:58:24] <БФБакалавЪр> Първоначално е само богослужебен
[12:58:45] <БФБакалавЪр> и преводна л-ра от гр ез.
[12:59:17] <БФБакалавЪр> -Книжовните норми са в процес на установяване
[12:59:22] FreeUniBG9615 (~[email protected]) left irc: Quit: Page closed
[12:59:25] FreeUniBG9212 (~[email protected]) joined #Bulgaria.
[12:59:44] <БФБакалавЪр> -създавани на образци,които се преписват точно
[13:00:30] <БФБакалавЪр> Езикът се обработва на всички йерархични нива именно както следва :
[13:00:45] <БФБакалавЪр> -лексилно
[13:00:54] <БФБакалавЪр> -лексикално
[13:00:55] FreeUniBG9212 (~[email protected]) left irc: Client Quit
[13:00:58] FreeUniBG7537 (~[email protected]) joined #bulgaria.
[13:01:06] <БФБакалавЪр> -синтактично
[13:01:23] <БФБакалавЪр> -стилистично
[13:01:48] <БФБакалавЪр> Втори етап
[13:02:20] <БФБакалавЪр> или нарича се още Моравско-Панонски 863-889
[13:03:07] <БФБакалавЪр> Макар до 11 век до смъртта на Методий се характеризира следното
[13:04:15] <БФБакалавЪр> Новосъздадения книжовен езиксе доуточнява .. Богослужебната л-ра се превежда
[13:00:30] <БФБакалавЪр> Езикът се обработва на всички йерархични нива именно както следва :
[13:00:45] <БФБакалавЪр> -лексилно
[13:00:54] <БФБакалавЪр> -лексикално
[13:00:55] FreeUniBG9212 (~[email protected]) left irc: Client Quit
[13:00:58] FreeUniBG7537 (~[email protected]) joined #Bulgaria.
[13:01:06] <БФБакалавЪр> -синтактично
[13:01:23] <БФБакалавЪр> -стилистично
[13:01:48] <БФБакалавЪр> Втори етап
[13:02:20] <БФБакалавЪр> или нарича се още Моравско-Панонски 863-889
[13:03:07] <БФБакалавЪр> Макар до 11 век до смъртта на Методий се характеризира следното
[13:04:15] <БФБакалавЪр> Новосъздадения книжовен езиксе доуточнява .. Богослужебната л-ра се превежда
[13:05:17] <БФБакалавЪр> -Старобългарският език става абсолютно пригоден за християнско богослужение
[13:05:46] <БФБакалавЪр> -обогатява се в лексикално отношение
[13:06:25] <БФБакалавЪр> -калкиране и вземки от гръцки език навлизат в езика
[13:07:05] <БФБакалавЪр> но съхранява структурните си особености и лексикални изменения
[13:07:37] <БФБакалавЪр> -Най-късно възниква Хърватската редакция на езика
[13:08:30] <БФБакалавЪр> Тя съхранява глаголическата писменост и определени знаци чак до 19 век ...
[13:09:09] <БФБакалавЪр> -Преславско-Охридска -края на 12 век
[13:09:54] <БФБакалавЪр> Пристигането на учениците на кирил и Методий в България
[13:05:17] <БФБакалавЪр> -Старобългарският език става абсолютно пригоден за християнско богослужение
[13:05:46] <БФБакалавЪр> -обогатява се в лексикално отношение
[13:06:25] <БФБакалавЪр> -калкиране и вземки от гръцки език навлизат в езика
[13:07:05] <БФБакалавЪр> но съхранява структурните си особености и лексикални изменения
[13:07:37] <БФБакалавЪр> -Най-късно възниква Хърватската редакция на езика
[13:08:30] <БФБакалавЪр> Тя съхранява глаголическата писменост и определени знаци чак до 19 век ...
[13:09:09] <БФБакалавЪр> -Преславско-Охридска -края на 12 век
[13:09:54] <БФБакалавЪр> Пристигането на учениците на кирил и Методий в България
[13:11:29] <БФБакалавЪр> Старобългарския книжовен език се развива в Българската Държава ,като излиза извън границите на богослужебната литература ...
[13:12:38] <БФБакалавЪр> -започва да обслужва не само преводна, но оригинална литература
[13:13:32] <БФБакалавЪр> -В охрид се случва следното :литературният език се обогатява лексикално
[13:14:58] <БФБакалавЪр> -Първите, две,три десетилетия от своето съществуване старбългарският книжовен и богослужебен език е със стара диалектна основа
[13:11:29] <БФБакалавЪр> Старобългарския книжовен език се развива в Българската Държава ,като излиза извън границите на богослужебната литература ...
[13:12:38] <БФБакалавЪр> -започва да обслужва не само преводна, но оригинална литература
[13:13:32] <БФБакалавЪр> -В охрид се случва следното :литературният език се обогатява лексикално
[13:14:58] <БФБакалавЪр> -Първите, две,три десетилетия от своето съществуване старбългарският книжовен и богослужебен език е със стара диалектна основа
[13:15:54] <БФБакалавЪр> -На Преславския събор , които някои смятат, че е проведен през пролетта на 893 година ...
[13:16:36] <БФБакалавЪр> Книжовният език е утварден като официален на Българската Държава и Църква ..
[13:17:37] <БФБакалавЪр> В пределите на Българската Държава са действали два книжовни центъра : Преслав и Охрид.
[13:18:20] <БФБакалавЪр> Могат да се посочат три главни направления, в които се развива новосъздадения език
[13:18:31] <БФБакалавЪр> 1-во лексикално
[13:18:50] <БФБакалавЪр> 2-ро правописно-фонетично
[13:19:02] <БФБакалавЪр> 3-то общоезиково
[13:15:54] <БФБакалавЪр> -На Преславския събор , които някои смятат, че е проведен през пролетта на 893 година ...
[13:16:36] <БФБакалавЪр> Книжовният език е утварден като официален на Българската Държава и Църква ..
[13:17:37] <БФБакалавЪр> В пределите на Българската Държава са действали два книжовни центъра : Преслав и Охрид.
[13:18:20] <БФБакалавЪр> Могат да се посочат три главни направления, в които се развива новосъздадения език
[13:18:31] <БФБакалавЪр> 1-во лексикално
[13:18:50] <БФБакалавЪр> 2-ро правописно-фонетично
[13:19:02] <БФБакалавЪр> 3-то общоезиково
[13:20:32] <БФБакалавЪр> Дейността в Охрид е имала определена мисия -подготовка на учители и свещенци .. които да помогнат при разпространяването на новосъздадения език
[13:21:32] <БФБакалавЪр> Школата в Преслав е имала е извършвала по квалифицираща дейност
[13:22:21] <БФБакалавЪр> Старобългарските книжовни паметници от този период свидетелстват за наличие дори и на поезия
[13:22:41] <БФБакалавЪр> не само богослужебна литература или преводна
[13:23:41] <БФБакалавЪр> Изследванията категорично, точно, ясно показват следното :
[13:24:20] <БФБакалавЪр> -При Симеон Велики е извършен нов превод на старозаветните книги.
[13:24:39] <БФБакалавЪр> Редактирани в Преслав
[13:20:32] <БФБакалавЪр> Дейността в Охрид е имала определена мисия -подготовка на учители и свещенци .. които да помогнат при разпространяването на новосъздадения език
[13:21:32] <БФБакалавЪр> Школата в Преслав е имала е извършвала по квалифицираща дейност
[13:22:21] <БФБакалавЪр> Старобългарските книжовни паметници от този период свидетелстват за наличие дори и на поезия
[13:22:41] <БФБакалавЪр> не само богослужебна литература или преводна
[13:23:41] <БФБакалавЪр> Изследванията категорично, точно, ясно показват следното :
[13:24:20] <БФБакалавЪр> -При Симеон Велики е извършен нов превод на старозаветните книги.
[13:24:39] <БФБакалавЪр> Редактирани в Преслав
[13:26:14] <БФБакалавЪр> Спред Иван Добрев, Савова редактирането се е състояло главно от преводни гръцки думи и замяна на определена лексика
[13:27:01] <БФБакалавЪр> Замяна на лексиката в Североизточните Български Диалекти
[13:27:27] <БФБакалавЪр> какво се случва
[13:27:53] <БФБакалавЪр> няколко особеност на езика
[13:28:15] <БФБакалавЪр> -1-во фонетична близост на вокалите
[13:28:39] <БФБакалавЪр> -липса на специални знаци за йотуваните гласни
[13:29:15] <БФБакалавЪр> -застъпник на tj= шч
[13:29:50] <БФБакалавЪр> -редовно писане на определени словосъчетания
[13:26:14] <БФБакалавЪр> Спред Иван Добрев, Савова редактирането се е състояло главно от преводни гръцки думи и замяна на определена лексика
[13:27:01] <БФБакалавЪр> Замяна на лексиката в Североизточните Български Диалекти
[13:27:27] <БФБакалавЪр> какво се случва
[13:27:53] <БФБакалавЪр> няколко особеност на езика
[13:28:15] <БФБакалавЪр> -1-во фонетична близост на вокалите
[13:28:39] <БФБакалавЪр> -липса на специални знаци за йотуваните гласни
[13:29:15] <БФБакалавЪр> -застъпник на tj= шч
[13:29:50] <БФБакалавЪр> -редовно писане на определени словосъчетания
[13:30:30] <БФБакалавЪр> Мин Деятелно Причастие Първо е с дълги форми
[13:30:56] <БФБакалавЪр> -липса на специална буква за дз
[13:31:34] <БФБакалавЪр> -Носовките по своя гласеж са близки до /а/
[13:32:31] <БФБакалавЪр> -Преслав ... Употреба на Малък ер
[13:32:57] <БФБакалавЪр> -близост при застъпване на еровете
[13:33:38] <БФБакалавЪр> и бихме могли да я наречем Двуерова Преславска школа
[13:33:53] <БФБакалавЪр> какво се случва там
[13:34:51] <БФБакалавЪр> -Редовна употреба на Малък Ер /ь/, като графичен вариант се появява и Голям Ер /ъ/
[13:30:30] <БФБакалавЪр> Мин Деятелно Причастие Първо е с дълги форми
[13:30:56] <БФБакалавЪр> -липса на специална буква за дз
[13:31:34] <БФБакалавЪр> -Носовките по своя гласеж са близки до /а/
[13:32:31] <БФБакалавЪр> -Преслав ... Употреба на Малък ер
[13:32:57] <БФБакалавЪр> -близост при застъпване на еровете
[13:33:38] <БФБакалавЪр> и бихме могли да я наречем Двуерова Преславска школа
[13:33:53] <БФБакалавЪр> какво се случва там
[13:34:51] <БФБакалавЪр> -Редовна употреба на Малък Ер /ь/, като графичен вариант се появява и Голям Ер /ъ/
[13:35:14] <БФБакалавЪр> -редовно писане на следните съчетания
[13:35:27] <БФБакалавЪр> -ръ
[13:35:31] <БФБакалавЪр> -лй
[13:35:51] <БФБакалавЪр> -лъ
[13:36:23] <БФБакалавЪр> -Колебания на членоподобните местоимения
[13:36:51] <БФБакалавЪр> Гълабов говори тук за 4 школи а ясно, че те са две .
[13:37:47] <БФБакалавЪр> -Преслав Възвратните глаголи изразяват страдателен залог
[13:38:08] <БФБакалавЪр> -в Охрид кратки форми
[13:38:49] <БФБакалавЪр> -Преслав ... по -точно приържане към словореда
[13:35:14] <БФБакалавЪр> -редовно писане на следните съчетания
[13:35:27] <БФБакалавЪр> -ръ
[13:35:31] <БФБакалавЪр> -лй
[13:35:51] <БФБакалавЪр> -лъ
[13:36:23] <БФБакалавЪр> -Колебания на членоподобните местоимения
[13:36:51] <БФБакалавЪр> Гълабов говори тук за 4 школи а ясно, че те са две .
[13:37:47] <БФБакалавЪр> -Преслав Възвратните глаголи изразяват страдателен залог
[13:38:08] <БФБакалавЪр> -в Охрид кратки форми
[13:38:49] <БФБакалавЪр> -Преслав ... по -точно приържане към словореда
[13:40:44] <БФБакалавЪр> Езикът е създаден от Кирил и Методий за, което абсолютно точно свидетелстват старозаветните книги
[13:42:28] <БФБакалавЪр> Най- напред в небългарска среда Моравия, Панония по късно в Сърбия и Русия
[13:43:16] <БФБакалавЪр> -така възникват и чужди редакция на СтароБългарският Книжовен език ..
[13:44:07] <БФБакалавЪр> по интересна е Хърватската ..... но предмет за друга лекция, както и всяка една от всички редакции
[13:44:32] <БФБакалавЪр> -хърватска редакцищ от 15 век
[13:44:53] <БФБакалавЪр> редакция
[13:40:44] <БФБакалавЪр> Езикът е създаден от Кирил и Методий за, което абсолютно точно свидетелстват старозаветните книги
[13:42:28] <БФБакалавЪр> Най- напред в небългарска среда Моравия, Панония по късно в Сърбия и Русия
[13:43:16] <БФБакалавЪр> -така възникват и чужди редакция на СтароБългарският Книжовен език ..
[13:44:07] <БФБакалавЪр> по интересна е Хърватската ..... но предмет за друга лекция, както и всяка една от всички редакции
[13:44:32] <БФБакалавЪр> -хърватска редакцищ от 15 век
[13:44:53] <БФБакалавЪр> редакция
[13:45:19] <БФБакалавЪр> тук могат да се обособят три периода
[13:45:35] <БФБакалавЪр> -Зетско-Хумски
[13:45:42] <БФБакалавЪр> -рашки
[13:45:51] <БФБакалавЪр> -ресавски
[13:47:16] <БФБакалавЪр> -На глаголица или така наречената ъглова глаголица са писани документи, записи
[13:48:03] <БФБакалавЪр> като и ресавската писменост и тук ... какво се случва ...
[13:49:20] <БФБакалавЪр> ресавската писменост в края на 19 век и ри навлизането на Дамаскините Старобългарският книжовен език плавно преминава към НовоБългарски
[13:49:46] <БФБакалавЪр> и Езика на Българското Бъзраждане
[13:45:19] <БФБакалавЪр> тук могат да се обособят три периода
[13:45:35] <БФБакалавЪр> -Зетско-Хумски
[13:45:42] <БФБакалавЪр> -рашки
[13:45:51] <БФБакалавЪр> -ресавски
[13:47:16] <БФБакалавЪр> -На глаголица или така наречената ъглова глаголица са писани документи, записи
[13:48:03] <БФБакалавЪр> като и ресавската писменост и тук ... какво се случва ...
[13:49:20] <БФБакалавЪр> ресавската писменост в края на 19 век и ри навлизането на Дамаскините Старобългарският книжовен език плавно преминава към НовоБългарски
[13:49:46] <БФБакалавЪр> и Езика на Българското Бъзраждане
[13:50:33] <БФБакалавЪр> за , което свидетелства Шестоднева на Йоан Екзарх писан изцяло на НовоБългарски Език
[13:51:25] <БФБакалавЪр> -ъ се запазва до в краесловие
[13:51:36] <БФБакалавЪр> чак до 45 година
[13:51:50] <БФБакалавЪр> като и голям юс
[13:52:09] FreeUniBG9295 (~[email protected]) joined #bulgaria.
[13:52:49] FreeUniBG9295 (~[email protected]) left irc: Client Quit
[13:52:57] FreeUniBG9060 (~[email protected]) joined #bulgaria.
[13:54:40] FreeUniBG9060 (~[email protected]) left irc: Client Quit
[13:54:46] FreeUniBG6861 (~[email protected]) joined #bulgaria.
[13:50:33] <БФБакалавЪр> за , което свидетелства Шестоднева на Йоан Екзарх писан изцяло на НовоБългарски Език
[13:51:25] <БФБакалавЪр> -ъ се запазва до в краесловие
[13:51:36] <БФБакалавЪр> чак до 45 година
[13:51:50] <БФБакалавЪр> като и голям юс
The quieter you become, the more you are able to hear! www.FreeUniBG.eu @ Team :YMCOWBOY: